Hakkında

KİŞİSELLEŞMİŞ TEDAVİ HEDEFLENMİŞ TEDAVİ

        Dünya ile beraber Türkiye’ deki insanlar hızlı yaşlanmaktadır. Eğer toplumun %10 ‘dan fazlası 65 yaş üstü ise, o toplum yaşlı toplum olarak adlandırılır.  2020 ADNS’ a göre bu oran Türkiye için % 9.5’dir. Bir başka hesapla 8 milyondan fazla yaşlı vardır. Bu yıl 20.000’ den fazla yaşlı hematolojik malignite beklenmektedir.

        WHO’ ya göre yaşla beraber komorbidite artmaktadır. Bu nedenle hastalar hak ettikleri tedaviyi alamamaktadır. Oysa ki65 yaş üstü kadınlar 20 yıl, erkekler 16 yıl yaşam beklentisi vardır. Geriatrik Hematoloji Derneği kişiselleşmiş tedavi prensibi ile 10 yıl önce kurulmuştur. Yani hastanın kronolojik yaşı ne olursa olsun, fit ise, gençlere verilen tedaviyi alabilmesini sağlamak amacındadır.

          Palyatif bakım, evde evde bakımın önemli konusudur. ABD’ de PACE (Program all inclusive care for the elderly) program ile maliyet ve morbidite / mortalite çok düşmüştür. Türkiye’ de buna benzer bir program hazırlığı için geriatrik hematoloji hemşireliği eğitimi dernek tarafından yapılmaktadır.

         Amerikan Hematoloji Birliği (ASH) ve Avrupa Hematoloji Birliği( EHA), yaşlı alt komiteleri ile işbirliği sürdürülmektedir. SIOG ( Uluslar arası Geriatrik Onkoloji Birliği) Türkiye temsilciliği alınarak, ortak programlar düzenlenmektedir.  Sağlık turizminin çok konuşulduğu bu dönemde, Geriatrik Hematoloji Derneği “Tele Hematoloji” uygulamaları hazırlığı aşamasındadır.

        NCCN (National  Comprehensive  Cancer  Network) ile resmi anlaşma yapan derneğimiz, her yıl ilaç endüstrisi çalışmalarına bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Ayrıca geriatrik hematoloji ile ilgilenen uzmanlarımıza farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

        Dernek her yıl interaktif, olgu bazında kongre düzenlemektedir. Online olarak yapılan ulusal kongre ile Türkiye’ nin her yerindeki genç hematoloji uzmanlarına ulaşmaya çalışılmıştır.

         Hızla yaşlanan dünyada Geriatrik Hematoloji Derneği önce ulusal, sonra uluslar arası öncülüklü misyonuna devam edecektir.

Prof. Dr. Osman İLHANDUYURULAR
 • Gelecek Etkinlik :
  Toplanti Adi : 12. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi
  Tarih : 22-24 Eylül 2023
 • Gelecek Etkinlik :
  Toplanti Adi : NCCN 2023 Hedeflenmiş Tedavi Algoritmasında Ne Yenilikler Öneriyor?
  Tarih : 25 Şubat 2023
 • Gelecek Etkinlik :
  Toplanti Adi : 15th New Trends in Hematology
  Tarih : 28 Ocak 2023
© 2017   |    Geriatrik Hematoloji Derneği   |   Tüm Hakları Saklıdır